รับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมาก


Home  About
ชื่อบริษัท : บริษัท พีอาร์เอสซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
สายอาชีพทางด้านธุรการ / งานทั่วไป
 • พนักงานบัญชี
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • พนักงานธุรการ / พิมพ์ดีด
 • พนักงานรับโทรศัพท์
 • พนักงานขายทางโทรศัพท์
 • พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานขับรถผู้บริหาร
 • ฯลฯ
สายอาชีพทางด้านผู้เชี่ยวชาญ
 • นักบัญชี
 • วิศวกรทุกสาขา
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
 • ผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ทุกระบบ
 • ล่ามภาษาต่างๆ
 • ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ
 • ฯลฯ
ที่อยู่ : 77/97 ซอยจตุโชติ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ 10220
เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น.
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ, วันหยุดพักร้อน เป็นต้น
โทรศัพท์ : 088-277-2361
E-mail : resume@prscconsultant.com
เว็บไซต์ : http://www.prscconsultant.com